Chính sách bảo hành

I. Phạm vi và đối tượng:

Chương trình áp dụng cho Khách hàng sử dụng dịch vụ trên website Vieclam24h.vn.

II. Nội dung Chương trình:

1. Với các gói đăng tin

Khách hàng mua gói dịch vụ đăng tin của Việc Làm 24H sau thời gian 04 tuần tin cơ bản sẽ được hỗ trợ bảo hành một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức sau:

1.1 Bảo hành đăng tin cơ bản

 • Việc Làm 24H sẽ đăng lại tin cơ bản của gói dịch vụ đăng tin.
 • Chỉ đăng lại 01 lần duy nhất cho 01 lần yêu cầu bảo hành đối với tin đăng.

1.2 Bảo hành điểm lọc hồ sơ ứng viên

GÓI DỊCH VỤ BẢO HÀNH THỜI GIAN SỬ DỤNG
Tin cơ bản 30 điểm lọc Sau 04 tuần kích hoạt tin cơ bản
Tin cơ bản có gia tăng hiển thị nổi bật 50 điểm lọc Sau 01 tuần kích hoạt tin ưu tiên

Lưu ý:

 • Sau 7 ngày kể từ ngày kết thúc gói đăng tin cơ bản, nếu Quý khách không gửi yêu cầu bảo hành thì chính sách bảo hành cho gói dịch vụ sẽ bị vô hiệu.
 • Khách hàng không được thay đổi tiêu đề và nội dung tin đăng tuyển dụng, trừ những nội dung không làm thay đổi bản chất của vị trí tuyển dụng được bảo hành.

2. Với gói Tìm kiếm hồ sơ

Các hồ sơ không liên hệ được ứng viên sẽ được Việc Làm 24H bù lại điểm lọc hồ sơ tương ứng:

 • Hồ sơ làm mới trong vòng 90 ngày mà số điện thoại bị sai.
 • Hồ sơ làm mới trong vòng 7 ngày mà không nhận cuộc gọi.

Lưu ý:

 • Việc Làm 24H sẽ xác nhận lại với ứng viên và thông báo kết quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin từ nhà tuyển dụng.
 • Việc Làm 24H chỉ xử lý các yêu cầu bảo hành được gửi tới trong thời gian tài khoản của Quý khách hàng đang được kích hoạt gói dịch vụ tìm kiếm hồ sơ.

III. Điều khoản khác:

 1. Việc Làm 24H không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Việc Làm 24H trong thời hạn và thông qua hình thức nêu trên.
 2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của Việc Làm 24H đối với các dịch vụ được hỗ trợ.
 3. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.
 4. Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khác. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.
 5. Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho Việc Làm 24H, các công ty liên kết của Việc Làm 24H, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Việc Làm 24H và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.